NABO TIL CARLSBERGBYEN

Udbygningen af Carlsberg Byen er for alvor kommet i gang. Det mærker vi i AB Enghaven som nabo til de spændende byggerier.

Læs mere om at være nabo her: http://www.carlsbergbyen.dk/byen/naboinfo/ . Kontakt bygherren direkte via nabo@carlsbergbyen.dk

Hvis du vil klage over støj og støv i forbindelse med byggerier, læs mere på kommunens hjemmeside: http://www.kk.dk/indhold/hvis-du-vil-klage-over-støj-eller-lugt

Sådan kommer bygningen vores kommende genbo langs Vesterfælledvej til at se ud. – Krøyers Hus er tegnet af tegnestuen Entasis.